در این مراسم که هیئت عامل بیمه رازی نیز حضور داشتند، استاد هاشمی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید شعبه سرپرستی استان کردستان بیمه رازی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با ساخت و ساز، پوشش بیمه ای ساخت و ساز است که در همکاری جدید بیمه مرکزی و بانک مسکن مقرر شد، مشتریان بانک مسکن در جریان دریافت خدمات، بیمه پوشش های ساخت و ساز و حوادث مرتبط با ساختمان را دریافت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: خرید پوشش های بیمه ای از ضرر و زیان های میلیاردی جلوگیری خواهد کرد و این موضوع از ورود آسیب های اجتماعی و اقتصادی به خانواده و جامعه جلوگیری خواهد کرد.

همچنین علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی یادآور شد: شرکت بیمه رازی در سال های اخیر طرح پرهیب که تلفیقی از پوشش های مسئولیت و مهندسی است را رونمایی و به جامعه هدف که سازندگان ساختمان است، معرفی کرده است.

او طرح پرهیب را، طرحی نو و تاثیرگذار دانست و گفت: طرح پرهیب به صورت آزمایشی در سال های انتهایی دهه 90 اجرایی شد و به دیگر استان های کشور تسری یافته است.

براساس این گزارش، ساختمان جدید شعبه سرپرستی استان کردستان بیمه رازی در مساحتی بالغ 176 متر مربع در یکی از مناطق اصلی داد و ستد و کسب و کار شهر سنندج به بهره برداری رسیده و این در حالی است که شرکت بیمه رازی با توجه به پنج چرخش استراتژیک خود توجه ویژه ای به شعبه و نماینده محوری دارد و در کنار آن بازاریابی هجومی از طریق شعب و نمایندگان را با جدیت پیگیری می کند.