شماره: 983 تاریخ : 1390/04/21-12:00:00

پرداخت خسارت میلیاردی بیمه دانا

شرکت بیمه دانا بابت خسارت یکی از دکل های شرکت حفاری شمال، حدود 104 میلیارد ریال به این شرکت نفتی خسارت داد.

 به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :این شرکت بابت خسارت دکلNDC 118   مبلغ 103 میلیارد و 836 میلیون و 182 هزار و 664 ریال خسارت را در قالب یک فقره چک به مدیران شرکت حفاری شمال پرداخت کرد.
بر اساس این گزارش، در پی دریافت این چک میلیاردی، هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال در لوح سپاسی خطاب به مدیرعامل بیمه دانا، انجام به موقع تعهدات و پرداخت خسارت ها را باعث دلگرمی و آرامش خاطر بیمه گزاران و صاحبان سرمایه و صنایع ذکر کرد.
وی در این نامه افزوده است: انتخاب بیمه گر مناسب، داشتن توانایی مالی، توجه و احترام به حقوق مشتری، پرداخت خسارت و بهره مندی از خدمات و مزایای مختلف بیمه ای، از مهم ترین شاخص ها و عواملی است که موجب اطمینان خاطر بیمه گزاران برای پیوستن به یک شرکت بیمه و استفاده از خدمات آن شرکت خواهد شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/983.bos