شماره: 954 تاریخ : 1390/04/21-12:00:00

معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد:

آغاز تغییرات ساختاری و فرآیندی در اورژانس ها ی بیمارستانی

امامی رضوی :اورژانس های بیمارستانی برای رسیدن به وضعیت ایده آل نیاز به اصلاحات ساختاری و فرآیندی دارند که این اصلاحات شروع شده و تا پایان سال بخشی از آن انجام می

به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت : اورژانس های بیمارستانی برای رسیدن به وضعیت ایده آل نیاز به اصلاحات ساختاری و فرآیندی دارند که این اصلاحات شروع شده و تا پایان سال بخشی از آن انجام می شود.
حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت ودرمان ضمن اعلام این خبر ،گفت: یکی از اصلاحات فرآیندی، حضور متخصص مقیم در اورژانس می باشد،که بهترین شکل آن حضور متخصص طب اورژانس است که با یک برنامه انفجاری به همه دانشگاه ها گفته ایم مجوز تربیت این نیرو را بدون قید وشرط به آنها می دهیم و به تدریج نیز این متخصصان را در اروژانس ها توزیع می کنیم.
وی گفت: در طول یک دوره 5 ساله حداقل 50 درصد نیروهای طب اورژانس ایجاد  و تا 15 سال آینده کل نیاز به متخصص در اورژانس ها تامین می شود.
امامی رضوی افزود: نیروی پرستاری کافی، نظارت بر رسیدگی و ارجاع به موقع برای کارها در اورژانس و انتقال به موقع بیمار به بخش هم مهم است که در این خصوص پروژه های 24 گانه ای تدوین و نهایی شده است.
وی افزود: البته این اصلاحات نیاز به زمان و منابع ثابت دارد. ما رویکردهای کوتاه و درازمدت و برنامه 30 داریم. اورژانس های بیمارستانی هنوز تشکیلات بستری و پرسنلی ندارند که باید ایجاد شود.
وی ادامه داد: کیفیت ساخت این اورژانس ها در مراکز درمانی مطلوب نیست. بیمارستان ها را پیمانکارانی می سازند که وقتی تحویل می دهند مجبور به اصلاح ساختاری در آن ها هستیم. گاهی وقت ها یک بیمارستان 20 سال طول می کشد ساخته و تحویل شود و کارکرد خود را در آن منطقه به مرور زمان از دست داده است.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/954.bos