شماره: 891 تاریخ : 1390/04/19-12:00:00

تجهیز باجه بازار برازجان استان بوشهر به باجه بانک ملت

بوشهر - مدیریت شعب استان بوشهر نسبت به راه اندازی باجه ای در بازار برازجان در شهرستان دشتستان اقدام کرد.

 به گزارش روز یکشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، روابط عمومی بانک ملت، باجه جدید این بانک تحت نظارت شعبه مرکزی برازجان، به ارائه خدمات بانکی به فروشندگان و بازاریان خواهد پرداخت.

بر اساس این گزارش، باجه بازار برازجان در محل سابق شعبه بازار برازجان آغاز به کار کرده است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/891.bos