شماره: 89 تاریخ : 1390/03/08-12:00:00

پنجاهمین آزمون کارگزاران رسمی بیمه برگزار شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنجاهمین آزمون کارگزاری رسمی بیمه را برگزار کرد.

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، پس از اعلام فراخوان عمومی اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه در جراید کثیرالانتشار، 173 نفر متقاضی ثبت نام شدند که از بین ثبت نام شدگان تعداد 103 نفر واجد شرایط شرکت در آزمون تشخیص داده شد و پنجشنبه 29/2/1390 در آزمون کارگزاری بیمه شرکت نمودند.
مدیریت آموزش و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد که نتایج آزمون کبتی کارگزاری بیمه د رصورت موفقیت در مصاحبه برای شرکت در کلاس های آموزشی توجیهی دعوت می شوند.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، بیش از 400 کارگزار حقیقی و حقوقی بیمه در ایران فعالیت می کنند و  در دو ماهه اول سالجاری 19 مورد پروانه جدید کارگزاری رسمی بیمه برای افراد حقیقی صادر شده است که این کارگزاران با پروانه بیمه مرکزی در شهرهای مختلف کشور به فعالیت بیمه‌ای مشغولند.
نشانی کارگزاران حقیقی و حقوقی بیمه فعال در کشور در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.centinsur.ir  در دسترس است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/89.bos