شماره: 853 تاریخ : 1390/04/18-12:00:00

طرح بیمه سهام در انتظار تائید است

مدیر عامل بیمه ایران گفت: با ارایه طرح بیمه سهام توسط بیمه ایران به بیمه مرکزی سهام شرکت های بورسی بیمه خواهد شد.

 به گزارش روز شنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :جواد سهامیان مقدم از ارایه طرح بیمه سهام به بیمه مرکزی خبر داد و گفت: منتظر اظهار نظر در این خصوص هستیم تا با ارایه این خدمت سهام شرکت های بورسی نیز بیمه شود .
مدیر عامل بیمه ایران  ادامه داد: بر اساس این طرح دارندگان این سهام می توانند به جای فروش سهام خود برای رفع نیاز ها آن را به عنوان وثیقه نزد بانک های طرف قرارداد بیمه ایران قرار داده و تسهیلات دریافت کنند.
سهامیان افزود: بیمه ایران نیز به ازای این امر به بانکی که تسهیلات ارایه می دهد تضامینی را برای پرداخت نکردن اقساط ارایه می کند.
مدیر عامل بیمه ایران در ادامه  از تحت پوشش قرار گرفتن اقشار کم درآمد و روستاییان در سال جاری خبر داد و گفت: 30 درصد از جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دهند که این افراد از پوشش های بیمه ای تجاری بی بهره اند.
‌سهامیان مقدم افزود: پوشش های جدید تعریف شده شامل تمام ابعاد زندگی روستاییان نظیر اموال، دارایی ها و پوشش های بیمه عمر می شود.
وی اظهار داشت: در کنار این امر نیز خدمات پوشش های بیمه ای پس انداز نیز به روستاییان ارایه می شود تا پس از 30 سال امکان دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری مادام العمر داشته باشند.
مدیر عامل بیمه ایران افزود: هم اکنون حق بیمه این طرح در حال محاسبه است تا در صورت تایید ارقام آن توسط بیمه مرکزی این خدمات به روستاییان ارایه شود.
وی در پایان گفت: ترکیب بانک بیمه ای که به بانک مرکزی ارایه شده بود با ضوابط این بانک مطابقت نداشت و بر همین اساس طرح بانک بیمه با چارچوب جدید به بانک مرکزی ارایه می شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/853.bos