شماره: 850 تاریخ : 1390/04/18-12:00:00

رییس شورای سیاستگذاری:

پول هایی که مردم به بیمه ها می دهند باید هنگام بیماری به کمکشان بیاید

رییس شورای سیاستگذاری گفت: پول هایی که مردم به بیمه ها می دهند باید هنگام بیماری به کمکشان بیاید.

 به گزارش شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :دکتر باقر لاریجانی گفت: یکی از بحث های مهم در ارائه خدمات تامین منابع آن است که چگونه تامین می شود. اصولا در هر نظام ارائه خدمات مطلوب این است که منابع بیمه ای بتواند به کمک مردم بیاید؛ یعنی مردم در زمانی که سالم هستند بتوانند هزینه هایی را به بیمه ها پرداخت کنند تا در زمان بیماری به مدد آنها بیاید.
وی افزود: سرمایه گذاری دولت ها در بخش سلامت یک بحث کلیدی است که می تواند نظام ارائه خدمات را شکل بدهد سطح بندی در این نظام یک بحث مهم است که می تواند از هزینه های غیرضروری یک کمی پرهیز کند و اینکه بیمه ها چقدر بتوانند پوشش داشته باشند و این پوششان چقدر وسیع باشد در جامعه و چه قدر عمق داشته باشد و چقدر خدمات را بتواند ارائه دهد و تعامل بیمه ها با بخش حوزه سلامت چگونه باشد.
وی تصریح کرد: طبعا هر چقدر این تعامل نزدیک تر باشد و هر چه این تعامل وسیع تر باشد می تواند به کمک مردم بیاید و حتی مردم را حفظ کند در مقابل هزینه هایی که به ویژه در بیماری صعب العلاجی که پرهزینه است بتواند آن ها را کمک کند. راهکار اساسی این است که با حمایت حداکثری در زمینه بیمه ها به طرف یک نظام ارجاع منطقی و نظام سطح بندی منطقه ای برویم.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/850.bos