شماره: 820 تاریخ : 1390/04/16-12:00:00

ورود به بازار فرش چین نیازمند برنامه ریزی مدون است

عضو هیات مدیره صادر کنندگان فرش ایران، ورود به بازار فرش چین را نیازمند برنامه ریزی مدون دانست و گفت: این بازار از پتانسیل مطلوبی برخوردار بوده و در صورت مدیریت='به گزارش روز 5 شنبه شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت : علی لاهوتی  با بیان اینکه تجارت سنتی در دنیای امروز بی فایده بوده و باید به صورت اعتبار اسنادی کالا را صادر کرد، اظهار داشت: هم اکنون در تمام دنیا کالاها طبق قراردادی با خریدار، در مقابل اسناد معتبر بانکی خرید و فروش می شود.
وی افزود: ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی شیوه امروزی تجارت در دنیاست که فرش نیز از این مقوله مستثنی نبوده و باید به همین شیوه عمل شود.
عضو هیات مدیره صادر کنندگان فرش ایران در مورد از دست دادن بازارهای فرش در گذشته اظهار داشت: متاسفانه به سبب بی برنامه بودن و هدفمند نبودن صادرات، بازارهای فرش را تخریب کرده ایم .
لاهوتی ادامه داد: به سبب نداشتن برنامه صحیح در تجارت بازارهایی را از دست دادیم که بازگشت به آنها کار دشواری است و نکته قابل تامل آنکه، باید از آن تجربه های ناصحیح، برای به دست آوردن بازار چین استفاده کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/820.bos