شماره: 817 تاریخ : 1390/04/16-12:00:00

سرمایه‌گذاری 275 میلیون یورویی لهستان در صنعت گردشگری همایش

سرمایه‌گذاری گسترده هتل‌های لهستان در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، این کشور را به مقصد گردشگری همایش‌های جهان تبدیل کرده است.

هتلداران و فعالان گردشگری لهستان به حوزه‌های جدید گردشگری برای خروج از اوضاع اقتصادی بحران زده، آنان را بر آن داشته است تا در بخش برگزاری همایش‌های بین المللی سرمایه‌گذاری کنند.

آمارهای تقریبی به دست آمده از علاقمندی هتلداران به توسعه امکانات مرتبط با برگزاری همایش‌، نشان از سرمایه‌گذاری 275 میلیون یوریی لهستان در این بخش طی شش ماه گذشته از سال 2011 می‌دهد.

در بین مشتریان مراکز برگزارکننده همایش در لهستان می‌توان اعضای صنایع ثروتمند، بانک‌ها و شرکت‌های داروسازی را به وفور مشاهده کرد، که چنین فرصت‌هایی را برای تبلیغ فعالیت‌های خود غنیمت می‌شمارند.

هتل‌های دو یا سه ستاره نیز، در این حوزه از درآمدهای قابل توجهی برخوردار شده اند زیرا بسیاری از شرکت‌ها، تمایل زیادی به ولخرجی‌های حاشیه‌ای نداشته و به نوعی خود همایش و دستاوردهای آن را به هزینه‌های سرسام آور وارائه سرویس‌های مجلل ترجیح می‌دهند.

روی‌آوردن لهستان به گردشگری همایش‌ها، درحالی روبه افزایش است که این کشور به لطف میزبانی از بازی‌های یورو 2012، پیشنهادهای فراوانی از سوی صنایع ورزشی برای برپایی همایش دریافت کرده است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/817.bos