شماره: 796 تاریخ : 1390/04/15-12:00:00

همکاری مشترک ایران اسپانیا در تجارت زعفران

ماریا دولورس لوردا مانتینیان » با بیان این خبر در گفتگو با خبرنگار بنا اظهار داشت : این همکاری مشترک مابین بخش خصوصی دو کشور بوده و تا پایان شش ماهه نخست سالجاری شرکت مشترک ایرانی – اسپانیایی زعفران

رایزن اقتصادی و بازرگانی اسپانیا در ایران از همکاری مشترک ایران و اسپانیا در تجارت زعفران خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، وی  در رابطه با نحوی همکاری دو کشور در این شرکت مشترک گفت : در این شرکت تکنولوژی اسپانیا در کنار زعفران ایرانی قرار گرفته و محصولات مختلفی را برای مصارف دو کشور و صادرات تولید می کنند.

رایزن اقتصادی و بازرگانی اسپانیا در ایران همچنین در سفر یک گروه 25 نفره از اعضاء اتاق بازارگانی خراسان رضوی به شهر آلباسته اسپانیا ( تولیدکننده زعفران اسپانیایی ) و آشنایی با تکنولوژی فراوری زعفران در این شهر خبر داد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/796.bos