شماره: 722 تاریخ : 1390/04/13-12:00:00

برخورداری بیش از 2هزار نفر از زنان سرپرست خانوار از بیمه تامین اجتماعی

تهران-شبکه تحلیلی، خبری بان ک و صنعت :سرپرست معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی لرستان گفت: در راستای اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و اعلام سهمیه از طرف سازمان تا پایان سال جاری، ۲

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :فتانه زاهد افزود: حق بیمه برای زنان سرپرست خانوار رایگان می باشد که ۳۷ درصد هزینه های آن از محل هدفمند کردن یارانه ها و مابقی توسط اداره کل بهزیستی استان پرداخت می‏گردد.
وی یادآور شد: اداره کل بهزیستی اسامی و مشخصات رابطین خود را به تفکیک شهرستان به ادره کل امور تامین اجتماعی اعلام نماید و متعاقبا اداره کل تامین اجتماعی هم لیست شعب خود را به انها اعلام نماید و لیست اسامی معرفی شدگان در موعد معین به همراه حق بیمه واریز شده به صورت ماهیانه به شعب ارسال می گردد.
وی تصریح کرد: از طرف تامین اجتماعی، دوره آموزشی جهت رابطین برگزار خواهد شد و بعد از آن طرح اجرا می گردد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/722.bos