شماره: 704 تاریخ : 1390/04/13-12:00:00

مدیر بانکداری اختصاصی بانک اقتصادنوین خبر داد؛

رشد 42 درصدی صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آتیه نوین

بانک اقتصاد نوین در صدور واحدهای جدید سرمایه گذاری صندوق آتیه نوین با 42درصد رشد استقبال شده است.

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت: براساس اعلام حسین درویشها، مدیر بانکداری اختصاصی بانک اقتصادنوین، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آتیه نوین از ابتدای سال جاری با 384 هزار و 987 واحد صدور جدید، به رقم یک میلیون و 311 هزار و 549 واحد رسیده است که 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/704.bos