شماره: 701 تاریخ : 1390/04/13-12:00:00

شورای نگهبان ادغام 5 وزارتخانه را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه تشکیل دو وزارت خانه «تعاون،کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، لایحه دوفوریتی تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
«وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه «تعاون» ، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» تشکیل گردیده و وزارتخانه «صنعت ، معدن و تجارت» نیز از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شده است.
هم چنین مقرر شده است که تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاده شده، در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/701.bos