شماره: 696 تاریخ : 1390/04/12-12:00:00

فناوری تولید 12 داروی نوترکیب در اختیار ایران

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:140نوع داروی نوترکیب در جهان تولید می شود که ایران فناوری تولید 12 دارو از این گروه داروها را در اختیار

به گزارش روز یکشنبه شبکه تحلیل،خبری بانک وصنعت:قانعی با بیان این که 12کشور داروهای نوترکیب تولید می کنند گفت:140نوع داروی نوترکیب در جهان تولید می شود که ایران فناوری تولید 12 دارو از این گروه داروها را در اختیار دارد.
قانعی در همایش مشترک معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و رؤسای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در بیمارستان امام خمینی (ره) همچنین گفت: از 13 راهبرد نقشه جامعه علمی کشور،10راهبرد آن با وزارت بهداشت مرتبط است.
او افزود: همچنین از214اقدامی که درباره این نقشه باید اجرا شود،85 مورد آن مرتبط با وزارت بهداشت است.
این همایش با هدف بررسی راهبردها و نقش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در خصوص برنامه پنجم توسعه کشور و نقشه علمی سلامت کشور برگزار شده است.
بررسی نقش شرکت های دانش بنیان، بررسی مشکلات و چالش های مراکز تحقیقاتی، نحوه اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور و بررسی و ارایه گزارش عملکرد چند مرکز تحقیقاتی از موضوعاتی است که در این همایش بررسی می شود.
همچنین قرار است سامانه الکترونیک نظام جامع تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در این همایش رونمایی شود.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/696.bos