شماره: 677 تاریخ : 1390/04/11-12:00:00

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

170میلیارد تومان گردش مالی نمایشگاه بیست و چهارم کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد سلامی اعلام کرد: در حال گفتگو هستیم که در صورت آماده شدن باغ کتاب در تپه های عباس آباد از این محل استفاده خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از گردش مالی170میلیارد تومانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: این گردش مالی؛20درصد افزایش نشان می دهد.
حسینی در مراسم قدردانی از دست اندرکاران نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه کتاب رویدادی فرابخشی است که همه دستگاه ها و نهادهای حوزه نشر را درگیر می کند.
وی بر استفاده از تجربیات دوره های گذشته برگزاری نمایشگاه کتاب تاکید کرد و در پاسخ به پرسشی در خصوص مکان نمایشگاه کتاب گفت: همچنان در حال گفتگو هستیم که در صورت آماده شدن باغ کتاب در تپه های عباس آباد از این محل استفاده خواهیم کرد.
حسینی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره کتاب های انتخاب شده برای سالن ویژه نمایشگاه گفت: برای این سالن، گزینشی ویژه صورت نگرفته بود و کتاب های تجدید چاپ و همچنین کتاب هایی با موضوع علوم انسانی در این بخش قرار گرفت.
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این موضوع که چرا بانک اطلاعاتی درخصوص کتاب های پرفروش در ایران وجود ندارد افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که اطلاعات به روز باشد.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/677.bos