شماره: 672 تاریخ : 1390/04/11-12:00:00

مدیر عامل بیمه ایران خبر داد؛

بیمه ارزش مضاعف سهام به بازار می آید

مدیر عامل بیمه ایران گفت: بیمه نامه ارزش مضاعف سهام به سهامداران این امکان را می دهد تا بدون فروش سهامشان نیازهای مادی خود را برطرف کنند.

به گزارش روز شنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران گفت: طرح بیمه ارزش مضاعف سهام را به بیمه مرکزی ارایه داده و منتظر پاسخ بیمه مرکزی برای راه اندازی این طرح هستیم  .

وی ادامه داد: به موجب این بیمه، افرادی که دارای سهام شرکت های بورسی هستند و نیاز به دریافت وجه دارند و یا می خواهند بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند می توانند بدون فروش سهامشان نیاز مادی خود را برطرف کنند  .

مدیر عامل بیمه ایران افزود: سهامداران می توانند سهام خود را به بانک های طرف قرارداد بیمه ایران ارایه دهند و درصدی از سهام خود را وام بگیرند.

وی تصریح کرد: در مقابل وامی که سهامداران دریافت می کنند بیمه به بانکی که به این افراد اعتبار داده تضمین می دهد که اگر این دارنده سهام در سر رسیدهای مشخص شده پول خود را ندهند شرکت سهامی بیمه ایران تعهدات این فرد را پاسخگو باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/672.bos