شماره: 656 تاریخ : 1390/04/10-12:00:00

با برگزاری مجامع سالانه

سود تقسیمی هر سهم سه شرکت بورسی و فرابورسی تصویب شد

نتیجه برگزاری مجامع سالانه شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،بانک سرمایه و سیمان شرق با تقسیم سود 325 ، 160 و 125 ریالی به ازای هر سهم همراه شد.

 

چهارشنبه گذشته مجمع سالانه و عادی به طور فوق العاده دو شرکت بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیمان شرق و همچمین بانک تازه به فرابورس پیوسته سرمایه برگزار شد.
براساس این گزارش، در مجمع شرکت322 میلیارد تومانی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از سود محقق شده 496 ریالی هرسهم ، 325 ریال کنار گذاشته شد و ضمن انتخاب موسسه حسابرسی سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 90، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره ماهیانه 550 هزار تومان و پاداش هیئت‌مدیره 150 میلیون تومان تعیین و تصویب شد.
شرکت 84 میلیارد تومانی سیمان شرق هم درحالی با برگزاری مجمع فوق العاده سال مالی خود را از دوره 29 اسفند به دوره31 شهریور تغییر داد که در مجمع سالانه توزیع سود 125ریالی برای هر سهم تصویب شد و با انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 500 هزار تومان و پاداش هیئت مدیره 275 میلیارد تومان تعیین شد.
همچنین در مجمع بانک سرمایه هم تصویب توزیع سود 16 تومانی به ازای هر سهم، انتخاب موسسه حسابرسی آرین فراز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و حق حضور جلسه 720 هزار تومانی برای اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصویب شد .


URL: http://www.bankosanat.ir/News/656.bos