شماره: 653 تاریخ : 1390/04/09-12:00:00

با انتخاب لاگارد فرانسوی ،

اروپا همچنان مسلط بر صندوق پول بین الملل

با انتخاب کریستین لاگارد فرانسوی به عنوان رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول سلطه 67 ساله اروپا بر این نهاد مهم مالی جهان همچنان پایدار ماند.

به گزارش روز جمعه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت ،هیئت مدیره صندوق بین المللی پول روز گذشته به اتفاق آراء کریستین لاگارد فرانسوی را به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول انتخاب کرد.
بدین ترتیب لاگارد که در حال حاضر وزیر دارائی فرانسه است برای یک دوره 5 ساله از 5 ژوئیه سال جاری به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول فعالیت خواهد کرد. وی پنجمین فرانسوی است که به این سمت دست می یابد.
استراس کان رئیس پیشین این نهاد بین المللی نیز که چندی پیش در پی یک رسوائی اخلاقی مشکوک از سمت خود استعفاء داد فرانسوی بود.
با انتخاب لاگارد به این مقام سلطه 67ساله اروپا بر صندوق بین المللی پول حفظ شد. اروپا و آمریکا حاکمیت بر دو نهاد مالی مهم یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را بین خود تقسیم کرده اند. به طور سنتی رئیس صندوق بین المللی پول از اروپا و رئیس بانک جهانی از آمریکا انتخاب می شود.
این برای نخستین بار است که از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول در سال 1944 یک زن به سمت رئیس این نهاد انتخاب می شود.
اگرچه صندوق بین المللی پول 187 عضو دارد که بخش مهمی از آن را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند اعضای هیئت مدیره آن 24 نفر هستند که عمدتا کشورهای غربی هستند.
رئیس بانک مرکزی مکزیک تنها رقیب لاگارد بود که نتوانست آراء‌ لازم را بدست بیاورد. وی نماینده کشورهای در حال توسعه محسوب می شد. 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/653.bos