شماره: 6266 تاریخ : 1391/06/12-12:00:00

وزیر نفت

تداوم افزایش قیمت نفت ایران در بازارهای بین المللی

افزایش قیمت نفت ایران، یک روند تعادلی را طی می کند به نظر من هنوز جا برای افزایش قیمت نفت به مرز 130 دلار وجود دارد.

  رستم قاسمی با بیان این مطلب گفت: نفت ایران هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده ای در بازارهای بین المللی دارد و در این راستا در اجلاس سران جنبش عدم تعهد مذاکرات بسیار خوبی در زمینه نفت و گاز و انتقال گاز با بعضی از کشورها مثل پاکستان و هند صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت نفت یک روند تعادلی را طی می کند و هنوز هم جا برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی وجود دارد که به نظر من افزایش قیمت نفت در مرز 130 دلار منطقی است.

قاسمی خاطر نشان کرد: هنوز میزان سرمایه گذاری در میان مذاکرات سران اجلاس معلوم نیست بیشتر مذاکرات عمومی بوده و به اعداد و ارقام خاصی نرسیدیم


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6266.bos