شماره: 6193 تاریخ : 1391/05/31-12:00:00

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت؛

اختصاص 2.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای ساخت قطعات پروژه های پتروشیمی

حدود 2.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای طرح های پتروشیمی قطعی شده که 200 میلیون یورو از این اعتبار برای ساخت قطعات آغازی پروژه ها اختصاص یافته است.

 سیروس تالاری رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این مطلب گفت: انجمن سازندگان تجهیزات نفتی 2 ماه پیش توافقنامه ای با صنایع ملی پتروشیمی ایران امضا کرده که براساس آن برنامه ریزی برای استفاده حداکثر ظرفیت ساخت تجهیزات نفتی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با امضای این موافقتنامه نیازهای پتروشیمی به انجمن سازندگان تجهیزات نفتی محول شده است.

تالاری اظهار داشت: حدود 2.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای طرح های پتروشیمی قطعی شده که 200 میلیون یورو از این اعتبار برای ساخت قطعات آغازی پروژه ها اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: اولویت اساسی انجمن سازندگان نفت بیشتر بر روی تجهیز سیستم های خنک کننده، کمپوسرها و توربین ها است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تاکید بر اینکه قراردادی 5 ساله برای ساخت تجهیزات پالایشگاه های عسلویه بسته شده است خاطرنشان کرد: مذاکرات فشرده ای برای طرح های شرکت نفت و  گاز پارس جنوبی شروع شده است و همچنین در این راستا کارگروهی کاری با کارشناسان و متخصصان تشکیل شده که تمام توانمندی های تجهیزات پالایشگاه توسط مهندسان ایرانی در داخل ساخته شود


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6193.bos