شماره: 6191 تاریخ : 1391/05/31-12:00:00

ضرورت تقویت صنایع پتروشیمی در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی

برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور به ویژه در صنعت نفت باید از اتکا به درآمدهای نفتی کاسته و به سمت صنایع درآمدزا حرکت کرد.

 علی حسن زاده کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، جلوگیری از خام فروشی را ضروری دانست و افزود: صنعت نفت علاوه بر اینکه برای کشور ما موقعیت فوق العاده ای دارد برای کشورهای دیگر یک فرصت ارزشمند تلقی می شود برای همین استکبار جهانی نمی تواند دست از آن بردارد و همیشه از این ابزار سیاسی سوء استفاده می کند.

حال اگر از خام فروشی دست برداریم و به سمت فروش کالاهایی برویم که از نفت به دست می آید می توان به موفقیت های بیشتری نائل شد.

وی تقویت صنعت پتروشیمی را برای رسیدن به این هدف مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه به این موارد ضمن اینکه برای کشور ارزش افزوده ایجاد می کند می تواند کشور را از اقتصاد نفتی یا تک محصولی نجات دهد.

این کارشناس اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در اقتصاد را بالاترین خدمت به کشور برشمرد و گفت: دستیابی کامل به این طرح یک شب محقق نخواهد شد و برای اجرای کامل آن باید مسئولان امر بیش از پیش تلاش کنند چرا که در صورت تحقق آن می توان شاهد اتفاقات مثبتی در کشور بود.

حسن زاده تصریح کرد: باید در آینده نه چندان دور از وابستگی نفتی خداحافظی کرده و از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

وی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را تنها راه نجات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: برای دستیابی به اهداف مورد نظر و کوتاه کردن دست دشمن باید هرچه زودتر به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6191.bos