شماره: 6190 تاریخ : 1391/05/31-12:00:00

نخستین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت

نخستین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت(بخش بالادستی) در 26 مهرماه امسال در مرکز آموزش های تخصصی مدیران شرکت نفت ایران برگزار می شود.

 به گزارش  بانک و صنعت،شناسایی منابع  تولید پسماند، مدیریت پسماند و تولید، بهره برداری و ذخیره سازی نفت خام، مدیریت پسماندهای حفاری، بازیابی و تولید انرژی از پسماندهای نفتی، قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی چالش های تحقیق، توسعه و فرصت های سرمایه گذاری، مدیریت پسماندهای شیمیایی و خطرناک، کاربرد gis در شناسایی و پهنه بندی پسماندهای صنعتی، بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از دفع غیر اصولی پسماندها و روش حذف آلاینده های نفتی در خاک از محورهای عمده این کنفرانس است.

براساس این گزارش، فرهنگ سازی مدیریت پسماند، بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و تولید، آشنایی با مسائل روز مرتبط با مدیریت پسماند و سازماندهی و اصلاح مصرف با نگاه ویژه به حفظ ذخایر و توسعه پایدار در برنامه های بلندمدت و آشنایی مدیران، کارشناسان و صاحب نظران با آخرین تحولات و سیاست ها در زمینه مدیریت پسماند را می توان از اهداف اصلی کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت برشمرد.

طبق این گزارش، نگاه ویژه به حوزه مدیریت پسماند به عنوان یک دانش مدرن در زمینه حفظ و پایداری ذخایر و ترغیب سازمان ها و صنایع به آن و هم اندیشی و هم افزایی مدیران، صاحب نظران،  متخصصان، شرکت ها و سازمان های مرتبط به منظور تبادل اطلاعات و ارائه راهکارهای کلیدی در زمینه مدیریت پسماند تنظیم کرد از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس است.

همچنین ماموریت این کنفرانس ایجاد بستر و فضایی برای ارائه تبادل و تضارب آرا و اندیشه های پژوهشگران، مدیران، کارشناسان علمی، صنعتی و سازمان های ذیربط و ذی نفع در ارتباط با مباحث و موضوعات کنفرانس عنوان شده است


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6190.bos