شماره: 6185 تاریخ : 1391/05/31-12:00:00

وزیر اقتصاد:

ظرفیت های اقتصادی جنبش عدم تعهد عملکرد قابل قبولی ندارد

جنبش عدم تعهد با وجود اینکه یک جنبش اصیل در حوزه های بین المللی است هنوز بر عرصه اقتصادی نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارای یگفت: اگر چه انگیزه اصلی تشکیل جنبش عدم تعهد کسب انحصار طلبی های قدرت های بزرگ و استفاده از ظرفیت های سایر کشورها می باشد اما این جنبش در عرصه اقتصادی با وجود اینکه دو سوم از کشورهای دنیا عضو آن هستند نتوانسته عملکرد قابل قبولی را در حوزه اقتصاد داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم مناسبات تجاری و اقتصادی بین اعضاء این جنبش به 20 درصد مناسبات تجاری جهان هم نمی رسد، تصریح کرد: در مجموع سهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از تجارت جهانی با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالا به هیچ عنوان زیاد نیست حتی بر سر این میزان سهم هم تشریک مساعی بین کشورهای عضو برای تقسیم مناسب آن وجود ندارد.

حسینی ادامه داد: برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران می تواند نوید بخش تحکیم برنامه های جنبش عدم تعهد در قالب ارائه و اجرای پیشنهادات خوب از قبیل تاسیس دبیرخانه دائمی جنبش و ایجاد نهادهای مالی مشترک مثل بانک مشترک جنبش عدم تعهد در پی داشته باشد که این کار عاملی موثر در افزایش و بهره گیری از توانمندی های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دارد.

وی تاکید کرد: کشورهای عضو جنبش به خوبی از ظرفیت های موجود در ایران آگاه هستند ضمن آنکه برگزاری اجلاس جنبش غیر عدم تعهد در ایران فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی ایران به سایر کشورهای عضو جنبش در قالب مذاکرات و نشست های چند جانبه است که نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی ایران دارد 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6185.bos