شماره: 6138 تاریخ : 1391/05/25-12:00:00

بانک سامان سرمایه اش را 64 درصد افزایش داد

مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان با حضور نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار و 87درصد سهام داران با دستور جلسه افزایش سرمایه این بانک تشکیل شد.

  به گزارش  بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سامان، این مجمع عصر روز دوشنبه 23 مرداد ماه با هدف اخذ تایید سهامداران برای  افزایش سرمایه بانک  در سالن تلاش واقع در مجموعه فرهنگی-ورزشی تلاش برگزار شد.

در آغاز این جلسه ضرابیه، عضو هیات مدیره بانک سامان اظهار داشت: پس از تصویب صورت های مالی در مجمع عادی، افزایش سرمایه بانک از4000میلیارد ریال به6588میلیارد ریال در دستور کار این جلسه قرار دارد.

وی افزود: مجوزهای لازم برای افزایش سرمایه بانک سامان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی صادر شده است.

همچنین با تشکیل هیات رییسه جلسه گزارش هیئت مدیره، به مجمع با اشاره به این نکته که افزایش سرمایه بانک در راستای اجرای آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال90 مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با استفاده از معافیت مالیاتی بوده است قرائت شد.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه توسط علیرضا جم، بازرس قانونی و حسابرس مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان قرائت شد.

پس از قرائت گزارش های توجیهی افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه، رأی گیری در خصوص افزایش سرمایه64درصدی انجام شد و افزایش سرمایه با اکثریت آرا مورد تصویب حاضرین  قرار گرفت.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6138.bos