شماره: 613 تاریخ : 1390/04/07-12:00:00

آمادگی وزارت بهداشت برای مناظره با بیمه ها

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:آمادگی وزارت بهداشت برای مناظره با بیمه ها معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به بدهیهای معوق بیمه ها به مراکز درمانی، گفت: ما حاضریم

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، دکتر حسن امامی رضوی ضمن نامناسب دانستن وضعیت پرداخت بیمه ها، گفت: در حال حاضر بیمه ها 400 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند  .

وی در پاسخ به اظهارات برخی از مسئولین وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر اینکه بیمه ها به تعهدات خود ولو با تاخیر عمل می کنند و وزارت بهداشت بیشتر به دنبال الحاق سازمانهای بیمه گر است تا پرداخت بدهیها، خاطر نشان کرد: بیمه ها در حال حاضر به تعهدات خود عمل نمی کنند و بدهیهای خود را پرداخت نمی کنند  .

امامی رضوی با بیان اینکه طبق قوانین بیمه همگانی، بودجه و برنامه پنجم توسعه ، 60 درصد صورت حساب بیمه ها باید ظرف دو هفته پرداخت شود، گفت: اما در عمل این اتفاق نمی افتد و بیمه ها همچنان با تعویق چند ماهه بدهی خود را می پردازند .

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: شایسته نیست بحثهای کارشناسی شده و بسیار واضح را که همه از آنها اطلاع دارند، رنگ و بوی سیاسی بدهیم.

وی افزود: ما حاضریم نامناسب بودن پرداخت بیمه ها را همراه با مستندات موجود به مناظره بگذاریم.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/613.bos