شماره: 612 تاریخ : 1390/04/07-12:00:00

سهم 5 میلیارد دلاری پرتفوی بیمه در اقتصاد کشور

دبیر کل سندیکای بیمه گران از سهم 5 میلیارد دلاری پرتفوی بیمه در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور نسبت به سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، غلامرضا تاج گردون اظهارداشت: خوشبختانه با اجرای تحول ساختاری در صنعت بیمه در برنامه چهارم و تداوم آن رشد سهم بیمه در اقتصادکشور نسبت به سالهای گذشته باافزایش مواجه شده است واین موضوع بیانگر اهمیت دادن به این حوزه از سوی برنامه ریزان اقتصاد دولتی است .
به گفته تاج گردون بیمه مرکزی در سالهای گذشته تاکنون باارایه دستورالعمل ها وشیوه های نوین توانسته است به طور کامل بر تمامی حوزههای بیمه پوشش کامل داشته باشد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران از پوشش بیمه اتکایی در کل کشور از سوی بیمه مرکزی خبرداد و افزود: در حال حاضر رویکرد بیمه یک رویکرد جهشی است و به سوی ارایه بیمه های تخصصی دراین حوزه است و این مستلزم فرهنگ سازی درجامعه و برنامه ریزی اصولی است.
وی گفت: متاسفانه در حال حاضر 50درصد رشد پرتفوی بیمه از بیمه های شخص ثالث است و این موضوع نمی تواند بیانگر جایگاه مناسب بیمه در اقتصاد کشور و حتی سطح بین المللی باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/612.bos