شماره: 611 تاریخ : 1390/04/07-12:00:00

رییس‌کل بیمه مرکزی:

در شرایط عادی باید ریسک را در خارج کشور توزیع کرد

رییس‌کل بیمه مرکزی داخلی‌سازی عمده بیمه‌های اتکایی را به دلیل شرایط خاص تحریم دانست و تاکید کرد در شرایط عادی باید نقل و انتقالات اتکایی را افزایش داد.

جواد فرشباف‌ماهریان درباره داخلی‌سازی اتکایی‌ها اظهار کرد: آنچه در سال گشته در زمینه بیمه‌های اتکایی اعمال شد لازمه مدیریرت تحریم‌ها و اقتضائات زمانی آن‌ برهه بود.
وی ادامه داد: در صنعت بیمه مقررات تبادل اتکایی‌ها ایجاب می‌کند که علاوه بر این‌که مبانی حرفه‌ای‌گری بیمه‌های اتکایی را در کشورمان تقویت کنیم و ظرفیت و ذخایر اتکایی را افزایش بدهیم، تعاملات بین‌المللی هم داشته باشیم و قبولی و واگذاری اتکایی را قطع نکنیم.
وی تاکید کرد: شاید اگر صنعت بیمه کشور در یک شرایط عادی قرار داشت باید 25 درصد از بیمه‌های اتکایی‌ که در داخل نگهداری کرده‌ایم را به خارج از کشور واگذار و این ریسک را توزیع می‌کردیم.
رییس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه داخلی‌سازی اتکایی البته به صورت کارشناسی انجام شده است، گفت: البته این ریسک بین شرکت‌ها بیمه‌ و بازارهای مختلف به گونه‌ای توزیع شده که اگر خسارت بزرگی اتفاق بیفتد، امکان ورشکستگی و ضرردهی برای یک شرکت خاص وجود ندارد.
فرشباف تاکید کرد: با این حال اگر شرایط عادی باشد و بتوان با بیمه‌گران بین‌المللی ارتباطات حرفه‌ای بوجود آورد، خواست بیمه مرکزی این است که در نقل و انتقالات اتکایی تبادل داشته باشیم حالا اگر این امکان با شرکت‌های بیمه اروپایی و به خصوص انگلیسی وجود نداشت، این کار با شرکت‌های بیمه منطقه انجام شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند نگهداری تمام ریسک در داخل کشور و واگذار نشدن آن که البته به دلیل تحریم‌ها بوده است، می‌تواند خطراتی از نظر بالا رفتن ریسک خسارت در کشور داشته باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/611.bos