شماره: 61 تاریخ : 1390/03/06-12:00:00

یک میلیون و 250 هزار تن گندم مازاد از کشاورزان کشور خریداری شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و 250 هزار تن گندم خریداری شده، پیش بینی کرد این میزان تا پایان خرداد از مرز چهار میلی

 به گزارش روز جمعه شبکه خبری بانک و صنعت ، حمید علیخانی در خصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: تا به امروز بیش از یک میلیون و 250 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
وی افزود: در این میان بیشترین میزان گندم از استان خوزستان با 900 هزار تن خریداری شده است./110


URL: http://www.bankosanat.ir/News/61.bos