شماره: 6052 تاریخ : 1391/05/16-12:00:00

اصافه کار کارمندان حذف می شود

برخی محافل اداری اعلام کرده اند ، با توجه به بودجه انقباضی احتمال حذف اضافه‌کاری کارمندان بیشتر خواهد بود.

 

براساس قانون مدیریت   خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا 50 درصد حقوق و مزایای خود را در قالب   اضافه‌کاری دریافت کنند و 20 درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز  دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنی هستند اما طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر حذف اضافه‌کاری و حق دوری از مرکز و بدی آب و هوای کارمندان با هدف کاهش هزینه‌های دولت منتشر شده است.

بر این اساس معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری چنین مسئله‌ای را تایید نکرده و اعلام کرد: درمورد صحت حذف اضافه‌کار باید تا پایان ماه صبر کرد.

برای پیگیری موضوع به ایسنا گفته شده است که بودجه انقباضی است و با توجه به قانون برنامه تخصیص اعتبار باید متناسب با وصول درآمدها صورت بگیرد بنابراین با این شرایط امکان حذف اضافه کار کارمندان بیشتر خواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد با توجه به انقباضی بودن بودجه دستگاه‌ها ملزم شوند میزان اضافه‌کاری کارمندان خود را کاهش دهند

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6052.bos