شماره: 6047 تاریخ : 1391/05/16-12:00:00

ارز تک نرخی می شود، اما گران تر،

نرخ رسمی دلار را 1600 تومان حساب کنید

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در کشور قحطی مدیریت داریم نه کالا، گفت: معتقدم نرخ ارز باید بین 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانیم ارز تک نرخی را عملیاتی کنیم.

 


اسدالله عسگراولادی  در واکنش به این سوال که 6 ماه پیش شما معتقد بودید دچار قحطی می شویم، اما عملا این اتفاق نیفتاد و با موجودی مناسب کالاهای اساسی در کشور مواجه هستیم، اظهار داشت: من در همان مقطع هم اعلام کردم ما قحطی مدیریت داریم چرا که قحطی کالا در ایران هیچگاه اتفاق نمی افتد. البته سوءتفاهم شد و از همه عذرخواهی هم کردم و انشاءالله هیچ وقت قحطی کالا نداشته باشیم.
عسگراولادی اضافه کرد: آنچه مسلم است و در همان زمان هم مشخص بود این است که ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از این ها اتفاق بیفتد.
وی افزود: زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز باید 1226 تومان باشد، چون فاصله زیادی با نرخ 1600 آن زمان داشت من پیش بینی کردم که ممکن است کمبود کالا در 6 ماه آینده وجود داشته باشد که این کمبود کالا در اثر مدیریت نامناسب گذشته بوده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تصریح کرد: من معتقدم نرخ ارز باید بین 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانیم ارز تک نرخی را عملیاتی کنیم اما امروز ارز 6 نرخ دارد 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6047.bos