شماره: 6013 تاریخ : 1391/05/12-12:00:00

موسسه فرشتگان منحل یا ادغام نمی شود

علی ابراهیم‌بای سلامی گفت: خبر انحلال موسسه شایعه‌ای بیش نیست، ضمن آنکه بحث ادغام هم به هیچ عنوان مطرح نشده است، زیرا برای این کار بانک مرکزی از اعضای هیات مدیره دعوت خواهد کرد ت

به گزارش بانک و صنعت، مشاور هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری فرشتگان تصریح کرد: سودهای موسسه‌ی مالی و اعتباری فرشتگان براساس مقررات و مصوبات بانک مرکزی است و هیچ تذکری نیز در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

 وی خاطر نشان کرد:  این موسسه هم‌چنان با قوت به فعالیت خود طبق قوانین بانک مرکزی عمل می‌کند  ./

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6013.bos