شماره: 6005 تاریخ : 1391/05/12-12:00:00

مرکز آمار :

خوداظهاری مبنای شناسایی بیکاران است

رئیس مرکز آمار ایران روش محاسبه نرخ بیکاری در کشور را اعلام کرد.

 
به گزارش بانک و صنعت، عادل آذر در خصوص اختلاف نظری که در خصوص روش محاسبه نرخ بیکاری و اشتغال افراد در کشور مبنی بر استفاده از تعریف سازمان جهانی کار و محاسبه یک ساعت کار در هفته برای شاغل دانستن افراد وجود دارد، گفت: تعاریف بر مبنای نظر سازمان بین المللی کار است و بر همان اساس بررسی ها صورت می گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران در این زمینه که از نظر بازار کار و فعالان این حوزه اشتغال فعالیتی است که افراد بتوانند با انجام آن معیشت خود و خانواده تحت پوشش خودشان را تامین کنند، در حالی که امروز یک ساعت یا 8 ساعت کار در ایران متضمن تامین معیشت افراد نخواهد بود، اظهار داشت: اساس کار ما در زمینه شناسایی وضعیت بیکاران و شاغلان در کشور، خوداظهاری است.
آذر خاطرنشان کرد: به عبارتی، از افراد در مورد اشتغال آنها پرسیده می شود و ما برای این منظور سند و مدرکی از افراد نیاز نداریم.
این مقام مسئول در مرکز آمار ایران بیان داشت: با این حال معمولاً در بررسی ها کسانی عنوان می کنند شاغل هستند که درآمد مکفی داشته باشند و بتوانند زندگی خود را بچرخانند.
وی تأکید کرد: حال اگر ما یک ساعت را به 10 تا 15 ساعت کار در هفته نیز برای شاغل دانستن افراد افزایش دهیم، بازهم در زمان خوداظهاری، افراد با استدلال و چارچوب های مدنظر خود پاسخ خواهند داد.
رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: در بررسی هایی که برای شناسایی تعداد شاغلان و بیکاران کشور انجام می دهیم، نه تنها یک سؤال بلکه حداقل 10 سؤال مختلف از افراد پرسیده می شود.
آذر این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی افراد در زمان پاسخگویی به سؤالات جواب ها را به نحوی تنظیم و ارائه می کنند که در آن تأمین معیشت نیز وجود داشته باشد، چرا که اگر فردی شغلی داشته باشد و نتواند از طریق آن زندگی خود را بچرخاند حتماً به نوعی دیگر به سؤالات پاسخ خواهد گفت.
وی در این زمینه که آیا اکنون مشاغلی داریم که با یک ساعت کار در هفته بتوانند معیشت خود را تأمین کنند؟ گفت: قطعاً گروه هایی از پزشکان و اساتید دانشگاه ها می توانند با همین میزان کار در هفته، معیشت خود را تأمین کنند 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6005.bos