شماره: 5987 تاریخ : 1391/05/10-12:00:00

6 بانک کشور تسهیلات ازدواج می پردازند

بانک های تجارت، ملی، ملت، صادرات، قرض الحسنه مهرایران و پست بانک فقط از سوی بانک مرکزی مسئول پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند.

به گزارش  بانک و صنعت، درویشی معاون نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی با بیان مطلب فوق گفت: فقط بانک های ملی، تجارت، ملت، صادرات، قرض الحسنه مهرایران و پست بانک ایران از سوی بانک مرکزی به عنوان بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعیین شده اند.
وی ادامه داد: از مردم می خواهم که به هیچ عنوان به سایر بانک های دیگر مراجعه نکنند.وی افزود: در حال حاضر سقف پرداخت تسهیلات وام ازدواج 6 میلیون تومان است


URL: http://www.bankosanat.ir/News/5987.bos