شماره: 5858 تاریخ : 1391/04/26-12:00:00

کسب2 موفقیت توسط روابط عمومی بانک ملی ایران

روابط عمومی بانک ملی ایران در هفتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی موفق به کسب دو رتبه برتر شد.

  به گزارش  بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،

این اداره کل در بخش سامانه های اطلاع رسانی الکترونیکی برتر در شاخه وب سایت بالاتر از سایر رقبا قرار گرفت و تندیس و لوح تقدیر جشنواره را دریافت کرد. همچنین روابط عمومی بانک ملی ایران در بخش نشریه داخلی برتر در شاخه عکس رتبه دوم و لوح تقدیر مربوطه را کسب نمود.
لازم به ذکر است هفتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی و اولین همایش تولید محتوا در روابط عمومی روز گذشته با حضور استادان علوم ارتباطات و مدیران و کارشناسان روابط عمومی کل کشور به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
 استاد میرسعید قاضی، استاد محسنیان راد، استاد مختاریان و استاد شکرخواه از جمله سخنرانان این همایش یک روزه بودند که هر یک از منظری خاص موضوع و کیفیت و تولید محتوا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این جشنواره که بیش از 100 سازمان آثار خود را به آن ارسال کرده بودند، در بخش های انتخاب نشریه داخلی برتر در شاخه های سرمقاله، مقاله، گزارش، خبر، صفحه خوانندگان، عکس ، مصاحبه و صفحه آرایی، انتخاب انتشارات برتر روابط عمومی در شاخه های کتاب، بروشور، پوستر و ویژه نامه، انتخاب بهترین طرح و برنامه انتشاراتی، انتخاب سامانه های اطلاع رسانی الکترونیکی برتر در شاخه های وب سایت و خبرنامه الکترونیکی و انتخاب کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی برگزار گردید.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/5858.bos