شماره: 5846 تاریخ : 1391/04/27-12:00:00

سازمان خوارو بار جهانی،

واردات برنج به ایران 2 برابر می شود

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) پیش‌بینی کرد که واردات برنج ایران تا سال 2021 دو برابر خواهد شد.

 

ب فائو و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان دورنمای محصولات کشاورزی 2012-2021 اعلام کردند که میانگین تولید برنج ایران در فاصله سال‌های 2009 تا 2011 برابر با یک میلیون و 458 هزار تن بوده است و انتظار می‌رود این میزان در سال 2021 به یک میلیون و 606 هزار تن افزایش پیدا کند.

 

این دو نهاد رشد تولید برنج ایران در فاصله سال‌های 2002 تا 2011 را منفی 2.82 درصد عنوان و اعلام کردند که این رشد در فاصله سال‌های 2012 تا 2021 به 0.33 درصد خواهد رسید.

 

در این گزارش میزان واردات برنج ایران در سه سال گذشته به طور میانگین یک میلیون و 200 هزار تن برآورد و پیش‌بینی شده است که این میزان در سال 2021 بیش از دو برابر افزایش داشته و به دو میلیون و 434 هزار تن برسد. در همین حال اعلام شده است که ایران در سه سال گذشته هیچ صادرات برنجی نداشته و تا سال 2021 نیز هیچ صادراتی نخواهد داشت.

 

در میان کشورهای مهم تولیدکننده برنج منطقه آسیا ـ اقیانوسیه ایران از نظر میزان تولید این محصول پیش از ترکیه در مکان یکی مانده به آخر قرار دارد.

 

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در بخش دیگری از گزارش خود به مصرف برنج در کشورهای جهان پرداخته و عنوان می‌کنند که مصرف برنج ایران در فاصله 2009 تا 2011 برابر با دو میلیون و 634 هزار تن بوده که این میزان در سال 2021 به چهار میلیون و 19 هزار تن افزایش می‌یابد.

 

در این گزارش میزان تولید برنج جهان در فاصله سال‌های 2009 تا 2011 به طور میانگین 467 میلیون 554 هزارتن برآورد و پیش‌بینی شده است که این میزان در سال 2021 به 542 میلیون و 72 هزار تن افزایش پیدا کند 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/5846.bos