شماره: 541 تاریخ : 1390/04/04-12:00:00

بیمه عمر تنها در شرکت‌های تخصصی بیمه ، توسعه می یابد

در دنیا 58 درصد بیمه‌ها را بیمه زندگی به خود اختصاص داده‌اند در حالی که در ایران این آمار حدود 95 درصد غیرزندگی و 5 درصد زندگی است.

 

آسوده معتقد است بیمه‌های عمر زمانی توسعه پیدا خواهند کرد که شرکت‌های بیمه‌ در ارائه این بیمه  نامه تخصصی کار کنند؛ چراکه ماهیت بیمه عمر قابل مقایسه با بیمه‌های غیر زندگی نیست  .

وی در رابطه با تفاوت‌های بیمه ‌عمر با دیگر بیمه‌نامه‌ها اظهار داشت: فعالیت در بیمه‌های غیرزندگی راحت‌تر است زیرا در قالب بیمه‌های کوتاه  مدت قرار می‌گیرد و سود و زیان مطلوبی دارد، حتی در مقابل تورم‌های اقتصادی نیز تأثیر چندانی نمی‌بینند در حالی که بیمه‌های عمر اینگونه نیستند.

این فعال صنعت بیمه در ادامه افزود: اگر شرکت‌های بیمه بخواهند همزمان در دو بخش بیمهنامه‌های زندگی و غیرزندگی فعالیت کنند بهدلیل آنکه هرکدام تشکیلات، ضوابط و معیارهای خاص خود را می‌طلبد در توسعه بیمههای عمر موفق نخواهند بود.

آسوده معتقد است امروزه در اغلب کشورهای دنیا شرکت‌های بیمه عمومی و بیمه عمر به صورت مجزا از یکدیگر تأسیس و فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال در کشور چین در کنار 27 شرکت بیمه غیرزندگی (عمومی) 27 شرکت بیمه عمر نیز وجود دارد.

مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان درپاسخ به این پرسش که آیا در گذشته نیز بحث رشد بیمه‏نامه‌های زندگی مطرح بوده یا خیر، تصریح کرد: در آن زمان شرکت بیمه دانا برای فعالیت تخصصی در بخش بیمه عمر انتخاب شده بود، اما این شرکت در فعالیت‌های خود از مدیران معتقد، متخصص و کارآمد استفاده نکرد؛ در حالی که در آن زمان دولت می‌توانست با اتخاذ مکانیزم‌های مؤثر و ایجاد انگیزه و واگذاری این بخش از صنعت بیمه به متخصصین قدم‌های مناسبی را بردارد.

به گفته وی در دنیا 58 درصد بیمه‌ها را بیمه زندگی به خود اختصاص داده‌اند در حالی که در ایران این آمار حدود 95 درصد غیرزندگی و 5 درصد زندگی است. البته این درصد اندک نیز عمدتاً در قالب بیمه‌های عمر زمانی و کوتاهمدت قرار دارد و به معنای واقعی این میزان شاید حدود 2 درصد است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/541.bos