شماره: 532 تاریخ : 1390/04/03-12:00:00

برای اولین بار در سال جاری،

یک میلیارد تومان برای توسعه مد و لباس اختصاص یافت

مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : امسال برای نخستین بار در کشور 10 میلیارد ریال اعتبار در این زمینه اختصاص یافته است .

 به گزارش روز جمعه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، کشاورز از شناسایی الگوهای اسلامی - ایرانی خبر داد و افزود : در فراخوانی از سراسر کشور 500 اثر به دبیرخانه کار گروه مد و لباس کشور ارسال شده بود که 50 اثر از میان آثار ارسالی برگزیده و در نهایت سه اثر برای تولید انبوه و صنعتی انتخاب شد که مراحل اجرایی این طرح بزودی آغاز می شود .

او از ایجاد پارک فرهنگی و فن آوری مد و لباس در کشور تا پایان سال در تهران خبر داد و گفت : طرحهای ارائه شده در این پارک پس از بررسی و تائید برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ثبت خواهد شد و سپس به نمایش عموم درخواهد آمد .

او افزود: برای مقابله با مافیای لباس و حمایت از طراحان لباس سه راهکار ثبت مالکیت معنوی اثر ، حمایت مالی و کمک به تولید انبوه اثر به صورت جدی دنبال می شود .

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/532.bos