شماره: 502 تاریخ : 1390/04/02-12:00:00

گزارش عکس از همایش مجمع رنگ و رزین در تهران

در این مجمع تصمیم های خوبی در خصوص آینده صنعت رنگ و رزین اتخاذ شد.


3 Images | View Slideshow | Download Selected | Download All    


URL: http://www.bankosanat.ir/News/502.bos