شماره: 496 تاریخ : 1390/04/02-12:00:00

بانک گردشگری نرخ جدید سود سپرده گذاری سال 1390 را به شعب خود ابلاغ کرد

در پی ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390، نرخ جدید سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانک گردشگری

 به گزارش شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، از سه ماه تا کمتر از شش ماه که از تاریخ 28 فروردین ماه سال جاری افتتاح و یا تمدید شوند، 6 درصد، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از شش ماه تا کمتر از 9 ماه، 8 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه از 9 ماه تا کمتر از یکسال 10 در صد می باشد .
همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله که از 28 فروردین سال جاری و بعد افتتاح و یا تمدید شوند به ترتیب  12.5 ، 13 ، 14 ، 14.5 و 15 درصد می باشد .


URL: http://www.bankosanat.ir/News/496.bos