شماره: 453 تاریخ : 1390/03/31-12:00:00

مشکل عرصه سهام بانک پاسارگاد در بورس برطرف شد

ب گفته رستمی، سود این بانک در سال گذشته 511 ریال بود که برای امسال با سرمایه 400 میلیارد تومان 297 میلیارد ریال سود پیش‌بینی کرد.

یک مقام مسوول در شرکت بورس اعلام کرد، سهام بانک انصار مورد پذیرش قرار گرفت و مشکل عرضه بانک پاسارگاد در بورس نیز برطرف شد.

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تخلیلی ، خبری بانک و صنعت: به دلیل اینکه 33 درصد از سهام این بانک در دست مردم است، بنابراین سهام بانک انصار بدون عرضه اولیه و به صورت بازگشایی نماد در بورس عرضه می‌شود.

معاون شرکت بورس در مورد عرضه سهام بانک پاسارگاد در بورس گفت: این بانک در ماه‌های گذشته در بورس پذیرش شد، ولی به دلیل رضایت نداشتن سهامدار عمده، عرضه آن به تعویق افتاد.

رستمی خاطرنشان کرد: در نهایت طبق مصوبه هیات پذیرش مقرر شد به دلیل این‌که30 درصد از سهام این بانک شناور بوده و در دست مردم است، نیازی به عرضه اولیه بانک پاسارگاد نبوده و این سهم به صورت بازگشایی نماد وارد بورس می‌شود.

وی عنوان کرد: برای عرضه بانک پاسارگاد در بورس باید امید‌نامه این بانک به روز شده و مجوز بانک مرکزی مبنی بر تعیین عملیات بانکی به بورس ارائه شود. رستمی اضافه کرد: پس از ارائه این مجوز، بانک پاسارگاد در بورس درج شده و سپس نماد آن در بورس بازگشایی می‌شود. معاون شرکت بورس با بیان اینکه اقدامات نهایی برای ورود بانک پاسارگاد به بورس انجام شده است، پیش‌بینی کرد که این بانک در تیرماه وارد بورس شود .


URL: http://www.bankosanat.ir/News/453.bos