شماره: 435 تاریخ : 1390/03/30-12:00:00

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خبرداد:

آزاد سازی تعرفه در صنعت بیمه

دولت باید سریعتر نسبت به کاهش سهم خود از بازار و جلو گیری از مقررات دست و پاگیر که در قانون بیمه مرکزی وجود دارد به شرکت های خصوصی فرصت و شجاعت ریسک کردن با ضاب

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به این که توسعه رقابت واقعی بین شرکت های بیمه با آزاد سازی تعرفه محقق می شود، از شروع آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه خبر داد.
غلامرضا تاجگردن اظهار داشت: دولت باید سریعتر نسبت به کاهش سهم خود از بازار و جلو گیری از مقررات دست و پاگیر که در قانون بیمه مرکزی وجود دارد به شرکت های خصوصی فرصت و شجاعت ریسک کردن با ضابطه را بدهد.
تاجگردن با اذعان به این موضوع که توسعه رقابت واقعی بین شرکت های بیمه ای با آزاد سازی تعرفه ها امکان پذیر می شود تصریح کرد: بنابراین بهتر است که بیمه مرکزی ایران به منظور جلوگیری از بروز انحصار از طرف یک شرکت بیمه دولتی و کمک به گسترش رقابت واقعی در بین شرکت های بیمه خصوصی با توجه به شروع آزادسازی تعرفه ها، از هم اکنون به فکر این موضوع بوده و با توجه به تجربیات دیگر کشورها و بررسی های کارشناسی، راهکارهای نظارت قوی و کارا در این شرایط را بررسی کند.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران به حق بیمه ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بالاترین حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث خودرو ها است که در حدود 50 درصد پرتفوی حق بیمه های شرکتهای بیمه ای را به خود اختصاص داده است.
وی علت این امر را نیز اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث عنوان کرد.
وی با اشاره به این که بیمه هنوز نتوانسته است در سبد خانوار جایی را به خود اختصاص دهد بیان داشت: باید ظرفیت های جدید بیمه ای با اختیارات وسیع به شرکت های بیمه برای گسترش سهم بیمه در اقتصاد و سبد خانوار از سوی دولت ایجاد شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/435.bos