شماره: 427 تاریخ : 1390/03/29-12:00:00

امروز در هتل لاله تهران :

مجمع سالیانه تعاونی رنگ و رزین ایران برگزار شد

تولید کنندگان رنگ و رزین ایران ،امروز در هتل لاله تهران ،جهت انتخاب بازرس و استماع نظرات هیئت رئیسه و نیز تراز سالیانه سود و زیان تعاونی در سال 1389گرد هم آم

به گزارش روز یکشنبه خبر نگار اعزامی شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت ، این مجمع  با گزارش های  مختلف هیئت رئیسه  ، اعضای تعاونی ، بازرسان این تعاونی و تنی چند ازتولید کنندگان این عرصه تاساعاتی ادامه داشت و خانم چپ نویس مدیر عامل تعاونی ، با دعوت از آقایان کهالی ،فاطمی ،وحیدی منش و دکتر دشتی به عنوان رییس و نواب جلسه به دغدغه های این صنف و مشکلات تولید کنندگان پرداخت .

وی  با دعوت از  مهندس علی سفید آبی رییس هییت مدیره تولید کنندگان رنگ و رزین ، مهندس محمّد رضا رضاخان خواجه نایب رییس ، مهندس باقریان فرد ، عادل یزدانی صفا ، سرکار خانم مهندس ایزدی  (اعضای هیئت رییسه) و همچنین آقایان سیّد حسن تهرانی بازرس و مهندس علی بخشایی عضو علی البدل خواست ، تا در باره عملکرد  تعاونی و همچنین حوزه های فعالیتشان به ایراد سخن بپردازند .

اهم موضوعات مطروحه  رییس و اعضاء راجع به مشگلات بعد از هدفمندی یارانه ها ،درخواست از مسئو لین برای تعامل هر چه بیشتر با تولید کنندگان ،همچنین کوتاه کردن دست واسطه ها از بورس و عدم واگذاری مواد تولید اولیّه  به آنان ، کمک در جهت صادرات و ارز آوری و نیز همدلی و وفاق ملّی در تولید به واسطه تحریم های اقتصادی  برای رشد کشور بود  .

در این همایش شرکت کنندگان با پرسش های خود و در یافت پاسخ از سوی مسئولین ذی ربط ، به راه کار های مناسبی جهت  افزایش آتولید و بهره وری بهتر آشنا شدند.

در این نشست مهندس تهرانی بار دیگر به عنوان بازرس با 126 رای ، برای مدّت یکسال انتخاب شد .

انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه رسمی آگهی ها و همچنین نشریه  2ماهانه " شیمی و صنایع وابسته " به مدیریت بازرگانی خانم خندان نسب دیگر مصوبات این جلسه بود که به تصویب  رسید .

 بیمه البرز ، شرکت تارا شیمی ، مجله بسپار  از قدیمی ترین نشریات صنایع رنگ ،حضور چشمگیری در این مجمع داشتند . 

 

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/427.bos