شماره: 416 تاریخ : 1390/03/29-12:00:00

سرپرست سازمان بهزیستی

دومین امضا برای الحاق دفاتر به کارگاههای زیر پنج نفر

سرپرست سازمان بهزیستی کشور و عضو هیات موضوع آیین نامه این قانون، موافقتنامه الحاق دفاتر پیشخوان دولت به کارگاههای زیر پنج نفر را امضا کرد.


به گزارش روز یکشنبه شبکه تخلیلی ،  خبری بانک و صنعت یک منبع آگاه با بیان این مطلب گفت: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اسفندماه سال گذشته پیشنهادی را مبنی بر الحاق دفاتر پیشخوان دولت به کارگاههای زیر پنج نفر ارائه کرد و از وزرا و روسای سازمانهای ذیربط خواستند تا موافقتنامه الحاق دفاتر پیشخوان دولت به کارگاههای زیر پنج نفر را امضا کنند.
وی افزود: در این راستا سرپرست سازمان بهزیستی کشور، به عنوان دومین مقام دولتی پس از معاون رئیس جمهور این موافقتنامه را امضا و ارسال نموده است و بررسی این موافقتنامه در یک وزارتخانه دیگر نیز نهایی شده و به زودی سومین مقام عالی دولتی این موافقتنامه را امضا خواهد کرد. وی افزود: مراحل اداری موجب زمان بری این موافقتنامه شده چرا که هماهنگی بین چند وزارتخانه و سازمان و ریاست جمهوری برای تحقق این مهم مورد نیاز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: پس از امضای وزرا و مقامات مسوول، این موافقتنامه جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود. وی تاکید کرد: با اتمام برنامه چهارم، ماده 103 و حمایتهای آن تغییر شکل یافته ولی قانون کارگاههای زیر پنج نفر یک قانون دائمی است. وی در تشریح مزایای الحاق دفاتر به این فهرست این قانون گفت: با پایان یافتن کار امضای این موافقتنامه، مدیران دفاتر تا 5 نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان دو سوم مبلغ حق بیمه پرداختی معاف خواهند شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/416.bos