شماره: 380 تاریخ : 1390/03/25-12:00:00

نگاهی گذرا به نقش و جایگاه شرکت شاهد

شرکت شاهد یکی از شرکت های موفق و معتبر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال 1363 بمنظور کمک به تامین آتیه اقتصادی فرزندان معزز شاهد بصورت سهامی خا

 سرمایه شرکت در مقطع مذکور410،000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 1،006،632 میلیون ریال افزایش یافته است.

در حال حاضر شرکت شاهد در زمینه های املاک و ساختمان، بازرگانی، سوخت و انرژی و بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از زمینه های مذکور بعهده یک شرکت هلدینگ تخصصی و شرکتهای فرعی هلدینگ مذکور می باشد.

سهامدار اصلی، مؤسسه اندوخته شاهد و سایر سهامداران حقوقی عمده، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سرمایه گذاری سبحان و صندوقهای ب -پ -کارکنان شرکت ملی نفت می باشند.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/380.bos