شماره: 32 تاریخ : 1390/03/02-12:00:00

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت اعلام کرد:

یکی از وزیران دولت در نشست اوپک شرکت می کند

یکصد و پنجاه و نهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) 18 خرداد در وین به ریاست یکی از وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

 دکتر شجاع الدین بازرگانی، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نفت با تکذیب خبر منتشر شده در رسانه ها وگمانه زنی های نادرست مبنی بر حضور دکتر محمود احمدی نژاد در اجلاس آینده اوپک گفت: در ملاقات حضوری با رییس جمهور و کسب تکلیف از دکتر احمدی نژاد، وی اعلام کرد در اجلاس آینده اوپک شرکت نخواهند داشت و یکی از وزیران هیئت دولت در اجلاس آینده اوپک و همچنین اجلاس مشترک اوپک با اتحادیه اروپایی معرفی می شود و حضور فعال خواهد داشت.

در آستانه برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سطح وزیر با مشارکت فعال در این رویداد مهم بین المللی، به عنوان رئیس سازمان اوپک ؛ مواضع جمهوری اسلامی ایران و منافع کشورهای تولید کننده اوپک را تشریح می کند و سایر وظایف محوله به رئیس اجلاس اوپک را بر عهده خواهد داشت


URL: http://www.bankosanat.ir/News/32.bos