شماره: 2990 تاریخ : 1390/09/01-12:00:00

تخلفات ساختمانی در تهران کاهش یافت

تهران- خبر گزاری بانک وصنعت : معاون شهرسازی و معماری شهرداری با اشاره به بحث خودکفایی شهرداری در کسب درآمد پایدار و ارائه آن توسط شهرداری در برنامه پنجم برای اولین بار، گفت: در این راستا اجرای قانون د

 به گزارش خبرگزاری بانک و صنعت،‌هیربدمعصومی با بیان این مطلب،گفت: در سال جاری اقدامات موثری در حوزه کمیسیون‌های ماده 100 صورت گرفت و با توجه به آنچه که توسط شهربان و حریم بان انجام شد، به نتایج خوبی در کاهش تخلفات ساختمانی رسیدیم. معاون شهردار تهران با اشاره به همکاری همه مجموعه مدیریت شهری در این زمینه اظهارکرد: آنچه مسلم است شورای اسلامی شهر تهران نقش مهمی در این زمینه داشته است و همکاری‌ها و حمایت‌های به موقع آنان در این زمینه جای قدردانی دارد.

وی با بیان این که برخورد با تخلفات ساختمانی بر اساس قانون و بنا بر آنچه که در تبصره‌های ماده 100 آمده است، انجام می‌شود، افزود: بیشتر جرایمی که به عنوان تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می‌شود تخریب است و سعی بر آن است تا جرایم نقدی از تخلفات ساختمانی کسب نشود و به همین منظور مناطقی که کمترین درآمد را از کمیسیون های ماده 100 خود داشته باشند امتیاز بیشتری دریافت می‌کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: در مجموع با همه اقداماتی که در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی صورت گرفته است، خوشبختانه امسال آمار تخلفات ساختمانی نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر شده است.

معصومی با اشاره به همکاری‌های مناسب


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2990.bos