شماره: 2911 تاریخ : 1390/08/26-12:00:00

حق عضویت کانون بازنشستگان تغییر نکرد

یک درصد کمک هزینه مسکن حق عضویت کانون بازنشستگان بر روی یک صد ثابت ماند.

 به گزارش روز پنج شنبه بانک و صنعت ،سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: میزان حق عضویت مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی همانند سال‌‌های گذشته تا پایان سال‌جاری یک‌درصد کمک هزینه مسکن تعیین شده و آن دسته از مستمری‌بگیرانی که تمایل به عضویت در کانون‌های بازنشستگی را ندارند می‌توانند با مراجعه به شعب مربوطه مراتب انصراف را به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کنند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2911.bos