شماره: 2802 تاریخ : 1390/08/18-12:00:00

گزارش آژانس غیرمتوازن، غیرحرفه ای و سیاسی است

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش اخیر آمانو را غیرمتوازن، غیرحرفه ای و سیاسی و تکرار ادعاهای گذشته خواند.

 به گزارش خبرگزاری بانک و صنعت،‌علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارزیابی خود از گزارش مدیرکل آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان و پیوست این گزارش گفت که پیوست این گزارش موضوع جدیدی نیست مگر تکرار ادعاهای سابق که در 117 صفحه پاسخ دقیق ایران بی اساس بودن آن را ثابت کرده است.

وی افزود: در عین حال مدیرکل علی رغم اعلام آمادگی رسمی ایران مبنی بر انجام مذاکرات و بررسی موارد به صورت کارشناسی، این مطالب را منتشر کرده است که نشان دهنده اقدامی غیر حرفه ای و سیاسی است که بی شک به اعتبار آژانس لطمه وارد کرده است.

سلطانیه ادامه داد: مدیرکل آژانس علی رغم تلاش و هشدار کشورهای جنبش عدم تعهد، روسیه و چین این مطالب را منتشر کرده است که خود نشان دهنده بی توجهی وی به انتظارات اکثریت کشورهاست. ضمنا تحویل این مدارک یک هفته قبل از انتشار به 5 کشور دارنده سلاح هسته ای بدعت خطرناکی را در آژانس ایجاد کرده است، زیرا در ساختار آن همه کشورهای عضو یکسان هستند.

نماینده کشورمان در آژانس یادآور شد: این اقدام مدیرکل نیز باعث اعتراض اکثریت کشورهای عضو آژانس شد.

وی افزود: بی شک همان طور که بارها در طول 8 سال گذشته ایران ثابت کرده که ادعای آمریکا بی اساس بوده است و پس از گذشت 8 سال هیچ گونه شواهدی از انحراف مواد هسته ای به اهداف نظامی دیده نشده است، جامعه بین المللی این اتهامات را با انگیزه های سیاسی ارزیابی خواهد کرد.

سلطانیه گفت: اینجانب با طرح 20 سوال و پاسخ برای افکار عمومی به گزارش سیاسی و غیرحرفه ای آمانو پاسخ دادم.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2802.bos