شماره: 268 تاریخ : 1390/03/20-12:00:00

تخفیف ویژه بیمه آسیا به کارکنان و خانواده سازمان اقتصاد اسلامی

کلیه کارکنان سازمان اقتصاد اسلامی و صندوقهای وابسته سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های بیمه آسیا در سراسر کشور از تخفیفات و تسهیلات پرداخت حق بیمه این

پیرو قرارداد منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی ایران و بیمه آسیا، کلیه کارکنان آن سازمان و صندوقهای وابسته سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های بیمه آسیا در سراسر کشور از تخفیفات و تسهیلات پرداخت حق بیمه هنگام صدور بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث به شرح زیر جهت استفاده وسایل‌نقلیه متعلق به هر یک از کارکنان، همسر و فرزندان ایشان استفاده نمایند.
حق بیمه بدنه: به میزان 20 درصدنقد و الباقی بصورت اقساط مساوی و متوالی حداکثر در ده قسط (حداقل اقساط سیصد هزار ریال)
حق بیمه شخص ثالث: 40 درصد نقد و مابقی حداکثر در 3 قسط مساوی و متوالی طی چک کارمندی مدارک: کارت شناسائی، سند مالکیت و شناسنامه همسر و فرزند از طرف بیمه‌گذار الزامی بوده، ضمن اینکه کد ملی در بیمه‌نامه درج و تصویر مدارک مذکور به سوابق بیمه‌نامه ضمیمه گردد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/268.bos