شماره: 2645 تاریخ : 1390/08/04-12:00:00

رونق فرابورس با بلوک بانک گردشگری

در جریان داد و ستد امروز در بازار فرابورس بانک گردشگری با 42 میلیون سهم به ارزش 5 میلیارد و 600 هزار تومان بیشترین تاثیر را در رشد معاملات فرابورس داشت.

به گزارش بانک و صنعت ،امیر هامونی مدیر بازار فرابورس ایران ضمن بیان این مطلب افزود: در داد و ستد فرابورس 75 میلیون و 600 هزار اوراق بهادار به ارزش 22 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. وی ادامه داد:‌ بانک گردشگری با 42 میلیون سهم به ارزش 5 میلیارد و 600 هزار تومان، اوراق کشاورزی 38 هزار برگه به ارزش 3 میلیارد و 800 هزار تومان و پتروشیمی کازرون با 100 برگه به قیمت 13 هزار و 700 تومان به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش را در فرابورس داشتند. مدیر بازار فرابورس ایران تصریح کرد: حق تقدم باغ میشه با 7 میلیون و 700 هزار سهم به ارزش یک میلیارد و 400 هزار تومان و اوراق مشارکت پالایش نفت تهران با 10 سهم به ارزش یک میلیون تومان به ترتیب بیشترین و کمترین حجم را در فرابورس شاهد بودند. وی خاطرنشان کرد: سهام صد درصدی نماد نیمه هادی عماد و ساختمان خدمات نوسازی روز شنبه در فرابورس بازگشایی می شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2645.bos